LA TEVA ITV A LA PRIMERA

01

Posa atenció
a l’estat de la carrosseria

Revisa que no tengui deformacions que puguin donar lloc a parts que puguin punxar o tallar.

02

Alerta als
retrovisors

Pren cura del seu estat i de la seva subjecció a la carrosseria.

03

Pensa amb
les portes!

S’han de poder obrir des de l’interior i des de l’exterior.

04

Revisa
els cinturons

Comprova que tots els cinturons es fermen correctament al seu ancoratge.

05

Verifica
el clàxon

Ha d’estar a punt per qualsevol situació d’emergència. Així ens estalviarem qualsevol sorpresa.

06

Examina
l’enllumenat i senyalització

Mira en cura l’alçada i estat de cada una de les llums, principalment:

  • Llums curtes
  • Llums de fre
  • Llums intermitents
  • Llums de marxa enrere
  • Llum de boira (cas que el vehicle en tengui).

 

07

Comprova
les rodes

És important que cada una tengui tots els perns i estiguin ben fixades, la profunditat del dibuix del pneumàtic i que no hi hagi cap deformació.

Top
)